שסתומים


שסתומים

בראש כל צילינדר של מנועי דיזל ובנזין מותקנים לפחות שני שסתומים, בדרך כלל: שסתום יניקה ושסתום פליטה.

 תפקיד שסתום היניקה לצורך הכנסת תערובת אוויר ודלק, בעוד שתפקיד שסתום הפליטה הוא לפתוח מעבר ליציאת גזי השריפה מן הצילינדר אל צינור הפליטה. השסתומים נפתחים על ידי מנגנון גל הזיזים בעיתוי המתאים ונסגרים באמצעות קפיצים חזקים. 

שסתומים מלאים בפיח לא אוטמים נכון, דבר שמפריע למעבר נכון של האוויר ועקב כך ביצועי המנוע נפגעים והוא מאבד מכוחות סוס שלו.