סעפת יניקה


סעפת יניקה

סעפת היניקה היא חלק ממנוע הרכב המספק את תערובת הדלק והאוויר לצילינדרים

התפקיד העיקרי של סעפת היניקה הוא להפיץ את תערובת הבעירה (או סתם אוויר במנוע הזרקה ישירה) באופן שווה לכל יציאת הצריכה בראש הצילינדרים. אפילו החלוקה חשובה כדי לייעל את היעילות וביצועים של המנוע.

בלי סעפת היניקה, המהווה את השדרה שדרכו תערובת המנוע עוברת, הבעירה פנימית אינה אפשרית. עם בעירה לא מוצלחת שיכולה להיות בגלל הצטברות של פיח, לא תאפשר למנוע להפיק את מרב כוחות הסוס הגלומים בו.