זיהום אויר


זיהום אויר

ככל שבמנוע מצטבר יותר פיח, רמות זהום האוויר שנפלטות גבוהות יותר

התקנות החדשות לזיהום אוויר, העלו את היקף הנכשלים במבחני הרישוי השנתיים (טסט) מכ-20% לכ-35%. 

מומלץ לעשות את הטיפול של קרבון קלינינג כשבוע לפני הטסט, על מנת לעבור את בדיקת זיהום האוויר ללא כל חשש.